vorm-08

Paardenplak op de Heide Tegelen

Wat is Paardenplak op de Heide Tegelen?

 

Molenbeek Tegelen

www.glazenap.nl

HuisvandewijkdeGlazenap

contact: Thijs Schwillens

thschwillens@gmail.com
0620966108

.

Middels het klimaatakkoord op de Heide proberen gemeente, Antares en vrijwilligers van het huis van de Wijk de Glazenap de wijk op de Heide groener te krijgen. Een van de activiteiten is het aanleggen van een klein Voedselbos op de Paardenplak gelegen aan de Molenbeek in Tegelen. Door en voor de bewoners van op de Heide. Een groep van 6 vrijwilligers heeft het initiatief genomen om te starten met de aanleg van het Voedselbos. Begin januari 2023 zijn de eerste bomen en struiken geplaatst.

Waarom zijn jullie hiermee gestart?

Samen met bewoners een project van de grond krijgen. Het Voedselbos kan een verbindende factor daarin spelen. Ook het samen bijhouden van het bos en het samen plukken van de vruchten kan voor meer verbinding en samenhang leiden. Daarnaast proberen we om leerlingen van de Toermalijn actief bij het project te betrekken. Dit in de vorm van natuur-educatie maar ook het daadwerkelijk zelf meehelpen. 

Wat wordt er verbouwd en voor wie zijn producten bestemd?

In eerste instantie worden er fruitbomen geplant, zoals appel, kersen en pruim. Daarnaast ook diverse struiksoorten als kruisbes en zwarte bes.

De bedoeling is dat alle bewoners van op de Heide de vruchten mogen komen plukken en eten. Dit kan weer bijdragen aan het meer verbinden van de bewoners.

Wat is de grootste plus van dit initiatief?
Waar ben je trots op?

Het samen doen. Iets van nul van de grond krijgen. En dat we dit in korte tijd van de grond hebben gekregen.

Wat was de grootste hobbel?

De grootste hobbel was het halen van de deadline vanwege de financiën.

Hoe zie je de toekomst?

Hopelijk blijven we vrijwilligers vinden die dit project verder willen uitwerken. Als het mogelijk is misschien de ruimte uitbreidden om nog meer bomen en struiken te kunnen plaatsen.

Doe je nog andere activiteiten of sta je daarvoor open?

Wellicht zijn er mogelijkheden voor natuur-educatie voor de leerlingen van de basisschool de Toermalijn.

We organiseren af en toe workshops of lezingen en gaan met de deelnemers op excursie naar andere projecten omdat het leuk is samen iets te doen en om inspiratie op te doen.

vorm-10