vorm-16

buurtmoestuin ’t veldje

Wat is
’t Veldje?

achter het huis op Wethouder Lommenstraat 39, Venlo

contact: Jos Smeets

starlightonearth@home.nl
06-34 243 021

 Buurtmoestuin ’t Veldje is gestart in 2018. Tijdens een samenwerkingsproject bij een speeltuintje in de buurt is door buurtbewoners het plan opgevat om een buurtmoestuin te starten. Een achteraf gelegen perceel dat werd gebruikt als hondenuitlaatplaats werd in 2019 ingericht als buurtmoestuin.

 De gemeente hielp met materialen om perken en een omheining aan te leggen. De hondenbezitters kunnen nog steeds gebruikmaken van het naastgelegen perceel maar ruimen de poep nu op. Er zijn 14 deelnemers uit 11 gezinnen actief betrokken.

Veldje1 2020

Wat is het voornaamste doel van het initiatief?
Waarom ben je ermee gestart?

 Belangrijkste doel is naast het telen van groenten en bloemen het verbeteren van de sociale contacten in de buurt. Verder wordt overlast door hangjongeren tegengegaan.

Wat is de grootste plus van dit initiatief?
Waar ben je trots op?

 De samenwerking tussen buurtbewoners die is ontstaan door dit initiatief. De moestuin heeft de contacten in de buurt sterk bevorderd. Een van de leden van de moestuin merkt op dat hij in de eerste maanden na de start van de moestuin meer mensen in de buurt heeft leren kennen dan in de 30 jaar daarvoor. De leden van de moestuin en ook de buurtbewoners laten regelmatig weten dat ze blij zijn met de nieuwe tuin. Het is een mooie plek geworden waar mensen graag komen.

Het is allemaal redelijk voorspoedig gegaan. De ondersteuning van de gemeente was daarbij een grote hulp. KanDoen heeft mooie hekken gemaakt voor de moestuin, we hebben hulp gekregen van buurtbewoners bij aanleggen van een waterput en mogen we van een buurtbewoner ook onze elektra aansluiten op zijn elektra.

Wat is de grootste min en wat zijn de grootste hobbels?

 Door corona zijn de ontmoetingen noodgedwongen beperkt. Mensen zijn meer individueel aan het tuinieren. Uitwisseling is daardoor minder.

Hoe zie je de toekomst?

 We hebben niet direct plannen voor de langere termijn. We hopen de buurtmoestuin lang te kunnen voortzetten. Het groeit organisch.

Doe je nog andere activiteiten of sta je daarvoor open?

 Recent hebben we in de groenvoorziening een vlinderstrook aangelegd. Ook hebben we nestkastjes opgehangen voor kleine vogels en een uil. Onze tuin wordt regelmatig bezocht door een vos, marters en egels. We proberen mooie beelden te maken van de dieren, insecten en bloemen en die willen we delen met buurtbewoners.

We hopen dat de buurtmoestuin zo bijdraagt aan meer liefde voor en verbondenheid van buurtbewoners met de natuur.

Elke dinsdagmorgen werken we in de tuin. Iedereen is welkom om de tuin te bezoeken.

vorm-05